Dret de Desistiment

Dret de Desistiment

Dret de Desistiment
El dret de retirada és de 14 dies

Es pot retornar la comanda contra el reembossament
 
Els costos de devolució són responsabilitat vostra

A canvi de productes alimentaris, aquests han de ser segellats
Per raons d'higiene i seguretat alimentària

Segons l'article L.221-5 del Codi del consumidor

Si us plau, trobareu el formulari "Dret d'anul·lació o dret d'anul·lació".

Dret de retractació