Dret de Desistiment

Dret de Desistiment
El dret de retirada és de 14 dies

Es pot retornar la comanda contra el reembossament
 
Els costos de devolució són responsabilitat vostra

A canvi de productes alimentaris, aquests han de ser segellats
Per raons d'higiene i seguretat alimentària

Segons l'article L.221-5 del Codi del consumidor

Si us plau, trobareu el formulari "Dret d'anul·lació o dret d'anul·lació".

Dret de retractació