Privacy Policy

PRIVACYBELEID


France-Export-FV is zich ervan bewust dat u wenst te worden geïnformeerd (e) de wijze waarop de gegevens worden verwerkt en de informatie die u persoonlijk kan identificeren, zoals uw naam, adres, telefoon-en faxnummer of e-mail , enz. ("Data (s) Personal (s)"), die u verstrekt aan France-Export-FV. We hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid") uit te leggen hoe wij uw persoonlijke gegevens en al onze redelijke voorzorgsmaatregelen te gebruiken om de privacy en veiligheid te handhaven.
Door het bestellen van onze producten en onze diensten te gebruiken, stemt u in met het verzamelen van persoonsgegevens en het gebruik praktijken zoals beschreven in dit privacybeleid, waar we van tijd tot tijd verandert. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen en u wordt daarom aangemoedigd om te raadplegen van tijd tot tijd deze Privacy Policy te over jezelf te leren met eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden geüpload naar onze websites, aanpassing van de datum.
De voorwaarden van deze Privacy Policy geen afbreuk doen aan de bepalingen van een overeenkomst die u met ons en vervangt de voorwaarden van dit privacybeleid.

I. GEHEIMHOUDINQSVERKLARING

France-Export-FV geen gegevens verzamelen en verwerken dat je niet vrijwillig hebben ons heeft gegeven. Wij zorgen ervoor dat ons personeel met de strenge normen van veiligheid en privacy en verzekeren u dat de verwerking van uw persoonlijke informatie wordt gemaakt in volledige overeenstemming met erkende internationale wetten inzake gegevensbescherming.

II. DOEL VAN HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

France-Export-FV verzamelt en verwerkt uw Persoonlijke Gegevens slechts voor specifieke en beperkte doeleinden die wij u informeren wanneer u van bepaalde diensten te gebruiken. Zo kunnen we verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om u onze producten of diensten, om u te factureren voor u te vragen, om uw krediet te verifiëren, om producten en diensten die wij zouden kunnen zijn voor u van belang, voor om u nieuwsbrieven of contact met u opneemt. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om de effectiviteit van onze dienstverlening te evalueren en het voordeel van onze bezoekers en klanten te verbeteren, voor onze eigen interne statistieken op het belang van onze klanten te peilen, maar ook om vast te stellen koopgedrag en trends van onze klanten, en om beter te definiëren voor de ontwikkeling van onze producten en marketing strategieën. Door uw gegevens, u uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. France-Export-FV bewaart uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om deze doeleinden te bereiken en in overeenstemming met wettelijke of ethische vereisten met betrekking tot de rapportage-eisen en het bewaren.
De meeste van onze diensten is geen registratie, waarmee u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, sommige diensten is registratie vereist. Wanneer u zich bij ons registreert, kunt u gevraagd worden om bepaalde gebieden van de formules te voltooien (sommige zijn verplicht, andere optioneel), en kies een gebruikersnaam en een wachtwoord. Onder deze veronderstellingen, kan als u besluit om te weigeren om ons persoonlijke informatie die wij vragen, tot bepaalde delen van onze website te bezoeken op hun beurt worden geweigerd en het kan het voor ons onmogelijk om te reageren op uw vragen.

III. NIET-OPENBAARMAKING

Nooit France-Export-FV niet verkopen, verhuren, delen of anderszins ofwel uw persoonlijke gegevens aan derden buiten, tenzij wettelijke bepalingen of statuten dat vereisen. Echter, Persoonlijke Gegevens doorgegeven worden aan derden die namens of in opdracht van France-Export-FV, voor verdere verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Bij verspreiding van Persoonlijke Gegevens aan derden nuttig of noodzakelijk is om welke reden dan ook, France-Export-FV zorgt ervoor dat deze derden te garanderen hen dezelfde mate van bescherming dat zij en France-Export-FV een contractuele garantie is vereist dat deze derden de persoonlijke gegevens uitsluitend voor het door u toegestane oogmerk, met alle discretie en veiligheid nodig.

IV. RECHT VAN TOEGANG

Overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name in Frankrijk de artikelen 39 en volgende van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens bij te werken of te laten wissen. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens actueel, juist en volledig zijn. Als u uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen uit onze database te openen, kunt u contact opnemen France-Export-FV op de volgende adressen: -7 France-Export-FV 8 Boulevard des oiseaux 66410 Canet en Roussillon Frankrijk / contact-france-export-fv@orange.fr. Uw verzoek zal worden behandeld als een goede huisvader en de juiste manier.

V. VEILIQHEID / PRIVACY

We doen al het redelijke om uw gegevens te voorkomen om gezien te worden door derden, andere dan die die namens of in opdracht van France-Export-FV en die overeengekomen om uw persoonlijke gegevens te behandelen met de nodige discretie en veilig. De toegang tot gegevens is beperkt tot onze medewerkers die moeten weten en die zijn opgeleid aan de strikte normen van vertrouwelijkheid in acht bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens dat France-Export-FV online verzamelt te waarborgen, gebruiken wij gegevensnetwerken die beschermd worden, onder meer door "firewalls" industrie standaarden en wachtwoorden. Hoewel we hebben geprobeerd om een ​​website veilig, betrouwbaar en waardig het vertrouwen van onze bezoekers, dan kunt u zich ervan bewust dat het internet in het algemeen is niet een omgeving die volledig veilig beschouwd, en dat daarom de vertrouwelijkheid De gegevens die u verstrekt of materiaal dat via onze website of via e-mail niet kan worden gegarandeerd door France-Export-FV. Zo kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen of garantie voor de veiligheid van uw gegevens tijdens het vervoer via het internet.

VI. NAAMLOZE GEGEVENS

Het merendeel van de informatie die we verzamelen op onze website is anoniem. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens die niet uitdrukkelijk, vrijwillig en bewust hebt verstrekt. Anonieme informatie wordt verwerkt door France-Export-FV , om helpen bij het verbeteren van de inhoud van haar website, aan te passen voor onze bezoekers en om meer over hen en hoe ze gebruik van deze website te leren. Om dit te doen, kan France-Export-FV gebruiken tracking-technologie ("Cookies") om anonieme informatie, zoals het type browser en besturingssysteem te verzamelen en de datum en tijd van de toegang . "Cookies" zelf kunnen worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat naar uw browser verzonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

VII. "SPAMMING"

France-Export-FV is niet uit te voeren "spamming". "Spamming" wordt gedefinieerd als het verzenden van ongevraagde e-mails, meestal reclame, in grote aantallen en herhaaldelijk aan personen met wie de afzender vooraf geen contact heeft gehad of die melding niet om dergelijke berichten te ontvangen. Echter, wanneer we denken dat een van onze producten kunnen voor u van belang, zullen wij u op de hoogte via e-mail waarbij u de keuze om te kiezen voor deze dienst.

VIII. PERSOONSGEGEVENS EN KINDEREN

Om de privacy en de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van minderjarigen te respecteren, moeten kinderen onder de 18 geen gegevens verstrekt. France-Export-FV.s verbindt zich ertoe bewust verzamelen, gebruiken of gegevens van een kleine verstrekken op grond van 18 zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (ouder, voogd).
Met betrekking tot onze website, is het niet ontwikkeld of bedoeld om Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar te verzamelen. We vragen de ouders om goed toezicht houden op hun kinderen, terwijl online.

IX. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES (LINKS)

Als service naar onze klanten toe kunnen onze website bevatten links naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of beheerd door France-Export-FV. Daarom kan France-Export-FV niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of het privacybeleid van gegevens van derden die hen exploiteren. Let op: deze privacybeleid kunnen afwijken van gegevens die in deze Privacy Policy. We raden u aan en hun privacybeleid te begrijpen voordat hen te voorzien van persoonlijke informatie.

X. CONTACTEN FRANCE-EXPORT-FV

Als u vragen of klachten heeft te maken met betrekking tot onze naleving van deze Privacy Policy, of als u aanbevelingen of opmerkingen over de wijze waarop de kwaliteit ervan te verbeteren, neem dan contact met ons op.

France-Export-FV