Angerrätten

Angerrätten

Angerrätten
Ångerrätten är 14 dagar

Din beställning kan returneras till oss mot återbetalning
 
Returkostnader är ditt ansvar

I motsats till livsmedel måste dessa förseglas
Av hygien- och livsmedelssäkerhetsskäl

Enligt artikel L.221-5 i konsumentkoden

Vänligen se bifogad rätten till återkallelse eller formuläret om återkallelse.

Responsblanketten