Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICYFrance-Export-FV är medveten om att du kanske vill bli informerad (e) hur uppgifterna behandlas och den information som personligen kan identifiera dig såsom ditt namn, adress, telefon-och faxnummer eller e-post , etc. ("Data (s) Personal (er)"), ge dig till France-Export-FV. Vi har utvecklat denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") för att förklara hur vi använder dina personuppgifter samt alla våra rimliga försiktighetsåtgärder för att upprätthålla integritet och säkerhet.
Genom att beställa våra produkter och använda våra tjänster, samtycker du till insamling av personuppgifter och använda metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy, som vi gör från tid till förändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy och du uppmanas därför att rådgöra från tid till annan denna sekretesspolicy för att lära om dig själv med eventuella ändringar. De nya versionerna kommer att laddas upp till våra webbplatser, genom att uppdatera datumet.
Villkoren i denna sekretesspolicy påverkar inte de bestämmelser i de avtal du har med oss ​​och ersätter villkoren i denna sekretesspolicy.

I. SEKRETESSAVTAL

France-Export-FV samlar inte in och behandla personuppgifter som du inte frivilligt har gett oss. Vi ser till att vår personal med stränga krav på säkerhet och integritet, och försäkra er om att behandlingen av personlig information görs i full överensstämmelse med erkända internationella lagar om dataskydd.

II. FÖREMÅL FÖR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

France-Export-FV samlar in och bearbetar data endast för specifika och begränsade ändamål som vi informerar dig när du vill använda vissa tjänster. Till exempel kan vi samla in och använda dina personuppgifter för att ge dig våra produkter eller tjänster, för att fakturera dig för du begär, för att kontrollera din kredit, att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, för skicka nyhetsbrev eller kontakta dig. Dessutom kan vi använda dina data för att bedöma effektiviteten av våra tjänster och förbättra nytta för våra besökare och kunder, för våra egna interna statistik för att mäta intresset för våra kunder, samt för att fastställa köpbeteende och trender hos våra kunder och för att bättre definiera utvecklingen av våra produkter och marknadsföringsstrategier. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du uttryckligen till sådan användning. France-Export-FV håller dina data endast så länge det är nödvändigt för att uppnå dessa ändamål och i enlighet med rättsliga eller etiska krav i samband med rapporteringskrav och arkivhållande.
De flesta av våra tjänster kräver inte registrering som låter dig besöka vår hemsida utan att berätta vem du är. Dock kan vissa tjänster kräver registrering. När du registrerar dig hos oss, kan du bli ombedd att fylla i vissa fält i formler (vissa är obligatoriska, andra frivilliga) och välj ett användarnamn och ett lösenord. Under dessa antaganden kan om du bestämmer dig för att vägra att ge oss personuppgifter vi begär, tillgång till vissa delar av vår hemsida i sin tur vägras och det kan vara omöjligt för oss att svara på dina önskemål.

III. NON-DISClOSURE

Aldrig France-Export-FV säljer, hyr ut, delar eller på annat sätt distribuera antingen din personliga uppgifter till tredje part utanför om lagbestämmelser eller stadgar kräver det. Dock kan data ibland överföras till tredje part som agerar på uppdrag eller på uppdrag av France-Export-FV för ytterligare behandling i enlighet med de ändamål för vilka de samlades in.
När utlämnande av uppgifter till tredje part är sannolikt eller nödvändigt för någon anledning, ser France-Export-FV att dessa tredje parter för att garantera dem samma skyddsnivå som hon och France-Export-FV kräver avtalsenlig garanti att sådana tredje parter behandla personuppgifter endast för de ändamål som godkänts av dig med all den diskretion och säkerhet som krävs.

IV. RÄTT TILL TILLTRÄDE

Enlighet med gällande lagstiftning, nämligen i Frankrike artiklarna 39 och följande i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om datorer, filer och friheter, har du rätt att komma åt dina personuppgifter att uppdatera eller kräva att de raderas. Vi strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter är aktuell, korrekt och fullständig. Om du vill komma åt dina personuppgifter rättas eller tas bort från vår databas, kontakta France-Export-FV på följande adresser: France-Export-FV -8 Boulevard des oiseaux 66410 Canet en Roussillon Frankrike / contact-france-export-fv@orange.fr. Din begäran kommer att hanteras med vederbörlig omsorg och korrekt sätt.

V. SÄKERHET / SEKRETESS

Vi gör allt rimligt för att förhindra att dina data ses av tredje part än de som agerar på uppdrag eller på uppdrag av France-Export-FV och som gick med på att behandla dina personuppgifter med alla nödvändiga diskretion och säkert sätt. Tillgången till data är begränsad till våra anställda som behöver känna och som har fått utbildning i att följa strikta normer beträffande konfidentialitet i hanteringen av dina personuppgifter.
För att garantera säkerheten och sekretessen för uppgifter att France-Export-FV samlar in online använder vi datanätverk som skyddas, bland annat genom "brandväggar" branschstandarder och lösenord. Men även om vi har försökt att skapa en webbplats säker, tillförlitlig och värdig förtroendet hos våra besökare, bör du vara medveten om att Internet i allmänhet inte anses vara en komplett säker miljö, och att det därför sekretessen Data av dig eller material skickas via vår hemsida eller via e-post kan inte garanteras av France-Export-FV. Således kan vi inte ta ansvar för eller garantera säkerheten för dina data medan i transit via Internet.

VI. ANONYMA DATA

Det mesta av den information vi samlar in på vår hemsida är anonym. När du besöker vår hemsida, samlar vi inga personuppgifter från dig inte specifikt, frivilligt och medvetet tillhandahålls av dig. Anonym information bearbetas av France-Export-FV bidra till att förbättra innehållet på sin webbplats, för att anpassa den för våra besökare och att lära sig mer om dem och hur de använder denna webbplats. För att göra detta, får France-Export-FV använder tracking-teknik ("Cookies") för att samla in anonym information som typ av webbläsare och operativsystem, samt datum och tid för besöket . "Cookies" själva kan inte användas för att upptäcka användarens identitet. En "cookie" är en liten bit av information som skickas till din webbläsare och lagras på hårddisken i din dator.

VII. "SPAMMING"

France-Export-FV bedriver inte "spam". "Spamming" definieras som att skicka oönskad e-post, vanligen reklam, i stora antal och upprepade gånger till personer med vilka avsändaren inte har haft någon tidigare kontakt eller som inte redovisas att ta emot sådana meddelanden. Men när vi tror att en av våra produkter kan vara av betydelse för dig, kommer vi att meddela dig via e-post medan ger dig möjlighet att välja för denna tjänst.

VIII. PERSONUPPGIFTER OCH BARN

Att respektera den personliga integriteten och efterlevnaden lagstiftning om skydd av minderåriga, bör barn under 18 år inte några uppgifter. France-Export-FV.s förbinder sig att inte medvetet in, använda eller lämna ut uppgifter från en minderårig under 18 år utan att först inhämta samtycke av en person med föräldraansvar (förälder, förmyndare).
När det gäller vår hemsida, är det varken utformat eller avsett att samla in data från barn under 18 år. Vi ber föräldrarna att korrekt övervaka sina barn när du är online.

IX. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER (länkar)

Som en service till våra besökare kan vår webbplats innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av France-Export-FV. Därför kan France-Export-FV inte hållas ansvarig för innehållet på sådana webbplatser eller säkerhet för tredje part data som utnyttjar dem. Observera att dessa integritetspolicy kan skilja sig från uppgifter som redovisas i denna sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att granska och förstå deras sekretesspraxis innan du lämnar dem med personlig information.

X. KONTAKTER FRANCE-EXPORT-FV

Om du har frågor eller klagomål att göra om vår överensstämmelse med denna sekretesspolicy eller om du vill göra några rekommendationer eller kommentarer om hur man kan förbättra dess kvalitet, vänligen kontakta oss.

France-Export-FV